Apa 7: Meerdere Bronnen Samenvoegen Zonder Aanhalingstekens

APA-richtlijnen 7e editie:  Parafraseren en Citeren

Apa 7: Meerdere Bronnen Samenvoegen Zonder Aanhalingstekens

Apa-Richtlijnen 7E Editie: Parafraseren En Citeren

Keywords searched by users: meerdere bronnen in een zin apa 7 meerdere auteurs apa 7, meerdere bronnen in tekst apa 7, meerdere publicaties van dezelfde auteur apa, apa meerdere bronnen dezelfde auteur, meerdere bronnen verwijzen in tekst, apa bronvermelding, apa-bronvermelding voorbeeld, apa-richtlijnen

Wat is APA 7-stijl?

APA 7 is een referentiestijl die wordt gebruikt in wetenschappelijke publicaties, zoals onderzoeksartikelen en scripties. Het staat voor American Psychological Association en wordt veel gebruikt in de sociale wetenschappen. APA 7 heeft specifieke richtlijnen voor het correct verwijzen naar bronnen in de tekst en het opstellen van de bronvermelding aan het einde van een publicatie.

De APA 7-stijl biedt een gestructureerde en uniforme manier om bronnen te vermelden, zodat lezers de geraadpleegde bronnen kunnen vinden en verifiëren. Het is belangrijk om de APA-richtlijnen te volgen bij het verwijzen naar meerdere bronnen in één zin, om zo de juiste bronvermelding te kunnen maken.

Hoe verwijs je naar meerdere bronnen in één zin?

Om meerdere bronnen in één zin te verwijzen volgens APA 7, moeten de verwijzingen gescheiden worden door puntkomma’s. Bijvoorbeeld: “Uit diverse onderzoeken blijkt de invloed van sociale media op het welzijn van jongeren (Johnson, 2018; Smith, 2019; Brown, 2020).”

De volgorde van de verwijzingen in de zin

Bij het verwijzen naar meerdere bronnen in één zin is de volgorde van de verwijzingen belangrijk. De bronnen moeten in dezelfde volgorde worden vermeld als in de bronvermelding aan het einde van de publicatie. De volgorde wordt bepaald aan de hand van de achternaam van de eerste auteur van de bron.

Verwijzen naar meerdere bronnen binnen dezelfde alinea

Als je meerdere bronnen wilt noemen binnen dezelfde alinea, kun je de bronnen tussen haakjes plaatsen na de informatie die je in de tekst hebt gegeven. Bijvoorbeeld: “Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op het slaappatroon, zoals stress en leeftijd (Johnson, 2018; Smith, 2019).” Hierbij worden de bronnen tussen haakjes geplaatst, gescheiden door puntkomma’s.

Verwijzen naar meerdere bronnen in verschillende zinnen

Als je meerdere bronnen wilt noemen in verschillende zinnen, kun je dezelfde verwijzingen gebruiken als in de vorige zin. Bijvoorbeeld: “Uit diverse onderzoeken blijkt de invloed van sociale media op het welzijn van jongeren (Johnson, 2018; Smith, 2019). In een recente studie is ook vastgesteld dat sociale media negatieve effecten kunnen hebben op het zelfbeeld (Brown, 2020).”

Uitzonderingen op de APA-regels voor verwijzingen

Hoewel APA 7 specifieke richtlijnen heeft voor het verwijzen naar bronnen, zijn er enkele uitzonderingen op deze regels.

Een uitzondering is wanneer je meerdere publicaties van dezelfde auteur hebt binnen dezelfde publicatiejaar. In dit geval moet je achter het jaar van publicatie een a, b, c, enz. toevoegen om de verschillende bronnen te onderscheiden. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2019a; Johnson, 2019b).”

Een andere uitzondering is het vermelden van de auteur(s) in de lopende tekst. Als de auteursnaam(s) expliciet worden genoemd in de tekst, hoeven ze niet opnieuw vermeld te worden in de bronvermelding. Bijvoorbeeld: “Volgens Smith (2018) zijn er verschillende oorzaken voor deze beperking.”

Gebruik van haakjes en komma’s bij verwijzingen naar meerdere bronnen

Bij het verwijzen naar meerdere bronnen in één zin worden haakjes gebruikt om de bronnen aan te geven. Tussen de bronnen worden puntkomma’s gebruikt om ze van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2018; Smith, 2019; Brown, 2020).”

Als er slechts twee bronnen zijn, wordt er geen puntkomma gebruikt en worden de bronnen gescheiden door het woord ‘en’. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2018 en Smith, 2019).”

Overige regels en voorbeelden voor het verwijzen naar meerdere bronnen

– Bij gebruik van meerdere auteurs in een bronvermelding, gebruik je het Latijnse woord ‘et al.’ na de eerste auteur. Bijvoorbeeld: “(Johnson et al., 2018).”

– Als er meerdere bronnen zijn met dezelfde auteursnaam, voeg je de initialen van de auteurs toe om ze van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld: “(P. Johnson, 2018; M. Johnson, 2019).”

– Als er geen auteur bekend is, kun je de titel van het artikel of de bron gebruiken. Bijvoorbeeld: “(Anoniem, 2020).”

– Bij het vermelden van een specifieke pagina of paragraaf uit een bron, voeg je het paginanummer toe aan de bronvermelding. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2018, p. 25).”

Interpunctie en leestekens bij verwijzingen naar meerdere bronnen

Bij het verwijzen naar meerdere bronnen moeten de interpunctie en leestekens op de juiste manier worden geplaatst. Na iedere bronvermelding wordt een puntkomma geplaatst, behalve na de laatste bronvermelding, waar een punt wordt geplaatst om de zin af te sluiten. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2018; Smith, 2019; Brown, 2020).”

Bij het gebruik van haakjes rond de bronvermelding, worden de haakjes gesloten na het laatste leesteken. Als het leesteken onderdeel uitmaakt van de bronvermelding, wordt het leesteken binnen de haakjes geplaatst. Bijvoorbeeld: “(Johnson, 2018; Smith, 2019; Brown, 2020).”

Praktische tips en aandachtspunten voor verwijzen naar meerdere bronnen in APA 7-stijl

– Zorg ervoor dat je de bronnen op de juiste manier ordent en vermeldt volgens de APA-richtlijnen om verwarring te voorkomen.

– Controleer de juistheid van de bronvermelding, met name de spelling van de auteursnamen en de publicatiejaartallen.

– Gebruik altijd een komma voor het jaartal van de bronvermelding.

– Raadpleeg de APA-handleiding of referentiebronnen voor specifieke situaties en uitzonderingen.

– Gebruik de APA-stijl consistent in je gehele publicatie.

– Parafrafeer of citeer de bronnen op de juiste manier en voorkom plagiaat.

– Wees duidelijk en beknopt in je verwijzingen naar meerdere bronnen om de leesbaarheid te bevorderen.

Met deze richtlijnen en tips kun je correct verwijzen naar meerdere bronnen in één zin volgens APA 7-stijl. Het is belangrijk om zorgvuldig en consistent te werk te gaan bij het vermelden van bronnen, zodat je de juiste erkenning geeft aan de oorspronkelijke auteurs en hun werk. Door de APA-richtlijnen te volgen, draag je bij aan de wetenschappelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van je eigen publicatie.

Bronnen:
– Naar meerdere bronnen verwijzen in de APA-stijl – 24editor
– APA-richtlijnen – Focus op Afstuderen
– APA: refereren in de tekst – (onder)zoektips – Universiteit Gent
– APA-stijl richtlijnen voor uitzonderingen | Uitleg & voorbeelden
– BRONNEN VERMELDEN VOLGENS HET APA-SYSTEEM

Categories: Verzamelen 88 Meerdere Bronnen In Een Zin Apa 7

APA-richtlijnen 7e editie:  Parafraseren en Citeren
APA-richtlijnen 7e editie: Parafraseren en Citeren

Je kunt deze bronnen volgens de APA-stijl op twee manier vermelden: tussen haakjes en narratief. Voorbeeld tussen haakjes: Verschillende studies bevestigen dit (Hardy et al., 2018; Nuños, 2016; Traumer & Sherer, 2019).Soms heb je meerdere bronnen die hetzelfde stuk tekst ondersteunen. Je zet dan alle verwijzingen, gescheiden door “;” samen tussen twee haakjes. Het alfabet bepaalt de volgorde (zonder tussenvoegsels).De bron meerdere keer noemen in dezelfde alinea

Als je een publicatie meerdere keren aanhaalt in één alinea, hoef je het jaartal van de bron niet te herhalen bij verwijzingen in de lopende tekst. Je herhaalt het jaartal wel als je geheel tussen haakjes naar de bron verwijst.

Naar een werk met twee auteurs verwijs je met de volgende informatie tussen ronde haken:
  1. de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie.
  2. ampersand (&)
  3. achternaam 2.
  4. komma (,)
  5. publicatiejaar.

Hoe Meerdere Bronnen Achter Elkaar Apa?

Soms heb je meerdere bronnen die hetzelfde stuk tekst ondersteunen in APA-stijl. In dat geval zet je alle verwijzingen tussen haakjes, gescheiden door puntkomma’s. De volgorde van de bronnen wordt bepaald door het alfabet, zonder gebruik van voorvoegsels. Deze regels gelden voor APA-citeren in het Nederlands. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van APA. (8 april 2019)

Hoe Verwijs Je Naar 2 Bronnen In Een Tekst?

Hoe verwijs je naar 2 bronnen in een tekst?

Wanneer je verwijst naar een werk met twee auteurs, moet je de volgende informatie tussen ronde haken toevoegen: de achternaam van de auteur die eerst vermeld werd in de oorspronkelijke publicatie, gevolgd door een ampersand (&), en daarna de achternaam van de tweede auteur, gescheiden door een komma, en ten slotte het publicatiejaar.

Wat Als Je Een Bron Meerdere Keren Gebruikt?

Wat gebeurt er als je een bron meerdere keren gebruikt?

Als je een publicatie meerdere keren aanhaalt in dezelfde alinea, hoef je het jaartal van de bron niet opnieuw te vermelden bij verwijzingen in de lopende tekst. Je herhaalt het jaartal wel als je de volledige bron tussen haakjes vermeldt (22 augustus 2014).

Delen 27 meerdere bronnen in een zin apa 7

Apa-7 Regels (Samengevat) - Apa 7: Verwijzing In Tekst Voor Bronnen Met  Drie Of Meer Auteurs: 1E - Studocu
Apa-7 Regels (Samengevat) – Apa 7: Verwijzing In Tekst Voor Bronnen Met Drie Of Meer Auteurs: 1E – Studocu
Apa - Citeren Parafraseren En Bronnenlijst - Bron: - Studeersnel
Apa – Citeren Parafraseren En Bronnenlijst – Bron: – Studeersnel
Apa Richtlijn Versie 2010 (Pdf) - Tijdschrift Voor Seksuologie
Apa Richtlijn Versie 2010 (Pdf) – Tijdschrift Voor Seksuologie
Tips Bij Het Maken Van Apa-Bronvermeldingen - Jouw Scriptiecoach
Tips Bij Het Maken Van Apa-Bronvermeldingen – Jouw Scriptiecoach
Apa-Richtlijnen Samenvatting/ Overzicht - Apa – Richtlijnen 1. Verwijzen In  Een Tekst 1 Twee - Studocu
Apa-Richtlijnen Samenvatting/ Overzicht – Apa – Richtlijnen 1. Verwijzen In Een Tekst 1 Twee – Studocu

See more here: Australia.xemloibaihat.com

Learn more about the topic meerdere bronnen in een zin apa 7.

See more: https://australia.xemloibaihat.com/category/politiek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *