Home » ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) | ชมพูทวีป ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่

ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) | ชมพูทวีป ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่

by Andy Frank

ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ไตรภูมิพระร่วง มีหลายชื่อเรียกได้แก่ \”ไตรภูมิพระร่วง\” \”เตภูมิกถา\” \”ไตรภูมิกถา\” \”ไตรภูมิโลกวินิจฉัย\” และ \”เตภูมิโลกวินิจฉัย\”
เป็นวรรณกรรมศาสนาพุทธที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1888 โดยพระราชดำริในพระยาลิไท รวบรวมจากคัมภีร์ในศาสนาพุทธ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสัณฐาน ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ
วรรณคดีเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความเชื่อของชาวไทย เป็นจำนวนมาก เช่น นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปทั้งสี่ (เช่น ชมพูทวีป ฯลฯ) กัป กลียุค วาระสุดท้ายของโลก พระศรีอริยเมตไตรย พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ
ประวัติ
ไตรภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 ซึ่งแต่งขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1864 (ปีเก่า) จ.ศ.683 ม.ศ.1243 เป็นปีครองราชย์ที่ 6 โดยมีพระประสงค์ที่จะเทศนาโปรดพระมารดา และเพื่อจำเริญพระอภิธรรม ไตรภูมิพระร่วงเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้ง ในด้านพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทที่ทรงรวบรวมข้อความต่างๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา นับแต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกที่แต่งเป็นภาษาไทยเท่าทีมีหลักฐานอยู่ในปัจจุบันนี้ [1] ทั้งนี้ อ.สินชัย กระบวนแสง ได้วิเคราะห์เหตุผลการแต่งไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชาลิไท ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วย[ต้องการอ้างอิง] เนื่องจากไตรภูมิเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนรกสวรรค์ สอนให้คนรู้จักการทำความดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ หากแต่ใครทำชั่วประพฤติตนผิดศีลก็จะต้องตกนรก กล่าวคือ ประชากรในสมัยที่พระมหาธรรมราชาลิไทปกครองนั้นเริ่มมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การดูแลของรัฐก็ไม่อาจดูแลได้ทั่วถึง พระมหาธรรมราชาลิไทจึงได้คิดนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงขึ้นมาเพื่อที่ต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ทำความดี เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตที่สุขสบาย และหากทำความชั่วก็จะต้องตกนรก ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมทางสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะสามารถเข้าถึงจิตใจทุกคนได้โดยมิต้องมีออกกฎบังคับกันแต่อย่างไร
เนื้อหา
ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึงภูมิ (แดน) ทั้ง 3 คือ กามภูมิ 11, รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4 ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ที่ตั้งเหล่านี้มีเขาพระสุเมรุเป็นหลัก เขาพระสุเมรุนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อม ทิวเขามีชื่อต่างๆดังนี้ 1. ยุคนธร 2. อิสินธร 3. กรวิก 4. สุทัศน์ 5. เนมินธร 6. วินันตก และ7.อัศกรรณ ซึ่งเป็นเขารอบนอกสุด ทิวเขาเหล่านี้รวมเรียกว่าเขาสัตตบริภัณฑ์ ส่วนทะเลที่รายล้อมอยู่ 7 ชั้น เรียกว่า สีทันดร ถัดจากทิวเขาอัศกรรณออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้าน แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบเรียกว่า ขอบจักรวาล พ้นไปนอกนั้นเป็นนอกขอบจักรวาล

READ  ฝึกโยคะกับครูมีนา | Power flow | Yoga Kru Meena \u0026 Satikuson yoga | power yoga คือ

ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง)

ภูมิแพัทุกอย่าง ทุกอาการ หายได้ด้วยสูตรสมุนไพร ภูมิปํญญาชาวบ้าน


ภูมิแพัทุกอย่าง ทุกอาการ หายได้ด้วยสูตรสมุนไพร ภูมิปํญญาชาวบ้าน

ฟาร์มบอนสีตัวเทพ #บอนสีราคาแพงหลักแสน #บอนแรร์ไอเทม ทั้งฟาร์ม #บอนสีหายาก #แหล่งรวมบอนสีแรร์ไอเทม


ฟาร์มบอนสีตัวเทพ บอนสีราคาแพงหลักแสน บอนแรร์ไอเทม ทั้งฟาร์ม บอนสีหายาก แหล่วรวมบอนสีแรร์ไอเทม
สุดยอดนักสะสมบอนสีตัวเทพๆแรร์ไอเทมทั้งฟาร์ม
ให้มุมข้างบ้านทำฟาร์มบอนสี
บอนสี
เมืองเกาะเกร็ด
เทวาสุวรรณ
destiny
เปิดรังบอนสีตัวเทพราคาแพงหลักแสน
ต้นบอนสีหายากราคาแพง
บอนราคาแพงที่สุด บอนสีราชินีไม้ใบ
จากน้องฮิม
บอนสีทุกต้น มีความสวยในตัวเอง
แต่สงสัยไหม ทำไมบางต้น
ถึงสวยจนราคาขึ้นยานต์ไปดาวอังคาร
โดยเฉพาะบอนสีรุ่นใหม่ ที่พึ่งตั้งชื่อได้ไม่นาน
ก็มีหลายคนตามหาพร้อมสู้ราคาหลักแสน
เพื่ออยากจะได้มีไว้ครอบครองก่อนใคร ?
.
วันนี้ผมจะมี 3 เหตุผล ในมุมมองส่วนตัว
เกี่ยวกับ บอนสีชื่อใหม่ ว่าทำไมถึงยอมซื้อบอนสี
หลักแสนบาทมาลงทุน
.
ซื้อประสบการณ์อาจารย์ผู้ผสม ที่ประเมินราคาไม่ได้
.
ต้องบอกก่อนว่า บอนสีที่พึ่งตั้งชื่อผมจะจัดอยู่ในกลุ่ม บอนสีอนาคต
หรือ บอนสีพัฒนา ซึ่งกว่าจะเปิดตัวซัก 1 ชื่อ ต้องมีการผสมหลายแม่พันธุ์ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ผสม จึงประเมินราคาไม่ได้เลยเพราะความสวยงามแต่ละสวนไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ นอกจากนี้จะผสมติดแล้ว ก็ต้องนำมาผ่าแล้วผ่าอีกจนนิ่ง ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 23 ปี
ขึ้นเลยทีเดียว
.
แรร์ไอเทมมีน้อย แต่ความต้องการเยอะ ราคาสูงคงที่
.
เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Demand and Supply เมื่อจำนวนน้อย
แต่ความต้องการเยอะ ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นปกติครับ
ยิ่งเป็นบอนชื่อใหม่แรร์ไอเทมจากสวนดัง จำนวนจะมีน้อยมากๆ
ทำให้หายาก และการทำจำนวนเยอะๆ ให้กลายเป็นบอนกระแส
ต้องใช้เวลา 12 ปีขึ้นไป (เช่นเมืองเกาะเกร็ดขนาดมีจำนวน
ยังไม่พอขายเลย) เท่ากับว่าไม่ว่าเราจะขายเป็นต้นเล็กๆหรือ
ขายต้นแม่พันธุ์ บอนชื่อใหม่ก็จะราคาก็จะสูงกว่าบอนกระแส
ไปอีกซักพักใหญ่เลยครับ
.
แม้กลายเป็นบอนกระแส ก็ยังฮอตอยู่ดีทั้งใน
และต่างประเทศ
.
ในมุมมองผมแม้จะทำจำนวนได้แล้ว สำหรับผมบอนแรร์
ไอเทมชื่อใหม่ที่สวยและจำได้ตั้งแต่แรกเห็น
ก็จะยังเป็นที่นิยมของกลุ่มนักสะสมอยู่ดี
(คล้ายกับ เกาะเกร็ด ฟีเวอร์ แหละครับ) แม้ราคา
อาจลงมาบ้าง แต่ตลาดยังอีกกว้างมากๆ เช่นกัน
เพราะความต้องการบอนสีไทย ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็น มาเล อินโด เวียดนาม หรือจีนเอง
ก็ต้องการบอนสีของบ้านเราอีกจำนวนมาก
เพราะงั้นทำจำนวนไว้เยอะๆ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบอนราคาหลักแสนที่เราลงทุนไปจะขาดทุนหรือล้นตลาดแล้วครับ
.
พอเห็นภาพการลงทุนบอนสีชื่อใหม่ แรร์ไอเทมมากขึ้นกัน
แล้วใช่ไหมครับ งั้นเพจ Him’s plants
ขอแนะนำ 4 ตัวเทพรุ่นใหม่ ที่น่าลงทุนจากสวนครูปอ
1. แก้วเกศรา
2.นารายณ์เนรมิต
3.เทวาสุวรรณ
4.Destiny
รับรองสาวกบอนสีคนไหน ได้มาครอบครอง
ทำกำไรได้อีกยาวๆ แน่นอนถ้าอยากรู้รายละเอียด
แต่ละต้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง
คลิกดูที่ภาพได้เลยครับ 😊
สุดท้ายถ้าชอบบทความนี้อย่าลืมกด Like กด Share
และกดติดตามกันด้วยนะ
ขอบคุณครับ
himsplatns บอนสีแรร์ไอเทม
บอนสีตัวเทพ เทวาสุวรรณ์ Destiny แก้วเกศรา นารายณ์เนรมิต

READ  [Update] Stoichiometry | มวลและน้ำหนัก - Australia.xemloibaihat
READ  The Voice Thailand - Blind Audition - 13 Oct 2013 - Part 6 | ดูเดอะวอยซ์ 4 ตุลาคม 2558

ฟาร์มบอนสีตัวเทพ  #บอนสีราคาแพงหลักแสน #บอนแรร์ไอเทม ทั้งฟาร์ม #บอนสีหายาก #แหล่งรวมบอนสีแรร์ไอเทม

ชื่อประเทศอินเดีย มีที่มาจากอะไร?


ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก
ชื่อประเทศนี้มาจากชื่อของแม่น้ำสินธุที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญในแถบนี้
อย่างไรก็ตาม ทำไมชื่อ Sindhu ในภาษาสันสกฤต ถึงเพี้ยนหนักจนเป็นชื่อประเทศ India ได้ หาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยครับ

ติดตามช่องทางอื่นได้ที่
HikaLuces Channel https://www.facebook.com/hikaluces
ว่าด้วยเรื่องของภาษา https://www.facebook.com/languagesandlinguistics/

อ้างอิง
https://www.ancient.eu/article/203/etymologyofthenameindia/
https://www.jagranjosh.com/generalknowledge/doyouknowhowindiagothernameasbharat14706601231

ชื่อประเทศอินเดีย มีที่มาจากอะไร?

ทวีปทั้ง 4 ในไตรภูมิพระร่วง


ทวีปทั้ง 4 ในไตรภูมิพระร่วง
1.ชมพูทวีป
2.อุตตรกุรุทวีป
3.บุพวิเทหะทวีป
4.อมรโคยานทวีป

ทวีปทั้ง 4 ในไตรภูมิพระร่วง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment